BONI PUERI - základní umělecká škola, Hradec Králové
< div style="width:900px; height:150px; text-align:center">BONI PUERI - základní umělecká škola, Hradec Králové
AktualityInformace o školeVedení školyVyučující a pracovníciOdděleníFotogaleriePřihláška ke studiuOmluvenkaKontaktyENGLISH

BONI PUERIInformace o škole

BONI PUERI - základní umělecká škola, Hradec KrálovéBONI PUERI – základní umělecká škola je první základní uměleckou školou svého druhu v České republice, poskytuje vzdělávání ve specifické oblasti – chlapeckého zpěvu. V roce 2006 byla zapsána do rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a navazuje na téměř třicetiletou úspěšnou dráhu Českého chlapeckého sboru Boni pueri, který je i nadále její součástí. Prvním ředitelem školy se stal PhDr. Pavel Horák, Ph.D., který mnoho let působí i jako umělecký šéf sboru. Pavel Horák je zároveň jediným zřizovatelem školy

BONI PUERI - základní umělecká škola vzdělává výhradně chlapce formou dlouhodobého, systematického a komplexního studia v daných časových pásmech. Součástí je i vlastní hodnocení školy. BONI PUERI – ZUŠ pracuje s většinou nadaných i výrazně talentovaných chlapců a odborně je připravuje na neprofesionální uměleckou činnost, nebo na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření. Výuka maximálně respektuje věkové zvláštnosti žáků. Velký důraz klademe na morálně volní vlastnosti chlapců, které jsou pro nás stejně důležité jako jejich umělecké výkony.

Stříbrná mediale 1. stupněVynikající management školy ocenil i ministr školství Ondřej Liška, který udělil řediteli školy Stříbrnou medaili 1. stupně za dlouholetou pedagogickou a uměleckou činnost a významný přínos v oblasti hudebního vzdělávání . Za umělecký přínos v oblasti hudby byl dr. Pavel Horák v roce 2009 a následně v roce 2012 nominován na Cenu Ministerstva kultury České republiky.

BONI PUERI mají kvalitní, propracovanou a jedinečnou metodiku výuky u chlapců všech věkových kategorií. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, chlapci v případě zájmu navštěvují nástrojovou hru. Škola dává možnost otevřeného vzdělání i chlapcům jiných národností či etnik bez rozdílů a také umožňuje vzdělání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které je tento obor vhodný. Každý ročník vyjíždějí pravidelně na pěvecká soustředění po České republice nebo do zahraničí. Pro žáky školy pravidelně organizujeme velmi populární vánoční či závěrečné galakoncerty v hudebních centrech Hradce Králové (Filharmonie HK, Městská hudební síň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Klicperovo divadlo, Kongresové centrum Aldis apod.). Žáci ve škole kromě školného neplatí žádné další náklady. Na koncerty a soustředění vyjíždějí v moderním vycházkovém a koncertním oblečení, které jim škola zdarma zapůjčí.

Tradiční galakoncertPracovníky školy BONI PUERI jsou nejlepší odborníci z oblasti hudebního či základního školství – bývalí či současní ředitelé, zástupci škol, zahraniční odborníci či renomovaní umělci. Většina komunikace ve škole se žáky, rodiči a s veřejností je vedena nejmodernějšími elektronickými technologiemi.

Podle posledního hodnocení České školní inspekce jsou "organizace, průběh a výsledky vzdělávání v BONI PUERI - základní umělecké škole, Hradec Králové příkladné a dále rozvíjejí celkovou úroveň a dlouholetou tradici České školy sborového zpěvu".


 

BONI PUERIDokumenty školy

Veškeré důležité dokumenty školy (školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a další směrnice apod.) jsou včetně aktuálních informací pro rodiče k dispozici ke stažení na Informačním systému školy, uloženy prezenčně k nahlédnutí v kanceláři školy, nebo je naleznete zde.
 

Budova BONI PUERI - základní umělecké školy, Hradec KrálovéHlavní zkušebna
 

BONI PUERIPodporují nás

Statutární město Hradec Králové Kraj Královéhradecký Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo kultury
  Pardubický kraj DSA, a.s.  
TELEFON: +420 608 200 472 • E-MAIL: bonipueri@bonipueri.cz • INTERNET: skola.bonipueri.cz
BONI PUERI - základní umělecká škola, Hradec Králové využívá konektivity