BONI PUERI - základní umělecká škola, Hradec Králové
< div style="width:900px; height:150px; text-align:center">BONI PUERI - základní umělecká škola, Hradec Králové
AktualityInformace o školeVedení školyVyučující a pracovníciOdděleníFotogaleriePřihláška ke studiuOmluvenkaKontaktyENGLISH

BONI PUERIOddělení

Pueráček

PUERÁČEK V oddělení Pueráček zpívají chlapci předškoláci. Ve škole je výuka realizována v hodinách přípravné hudebně pohybové výchovy. Učitelé rozvíjejí u dětí hudební představivost, smysl pro tempo, barvu tónu, výraz. Zároveň se děti seznamují s nejzákladnějšími hudebními pojmy. Cílem je vzbudit u dětí formou hry zájem o hudbu a nadšení pro společné zpívání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj.

Pueri Novi

PUERI 1 Základní pěvecké návyky (především správné drženi těla a správná artikulace) jsou zde upevňovány a prohlubovány. Zvětšuje se hlasový rozsah, roste kvalita tónu. Hra se pozvolna mění ve “vážné“ zpívání. Důležitým prvkem jsou veřejná vystoupení a první koncertní zájezdy. Citlivě jsou používány obdobné postupy a cvičení jako v nejvyšších ročnících v příslušných modifikacích vzhledem k věku a schopnostem chlapců.

Bonifantes

BONIFANTESBonifantes jsou nejstarším přípravným oddělením před vstupem do koncertních skupin Boni pueri. Cílem je navázat na dovednosti z předcházejících ročníků a prohlubováním technických a výrazových schopností rozšiřovat možnosti hudebního projevu, zdokonalovat zpěv kantilény a hudební fráze a nenásilně rozšiřovat hlasový rozsah. Oddělení se věnuje také koncertní činnosti a žáci se účastní prvních výjezdů do zahraničí.

Koncertní skupiny

KONCERTNÍ SKUPINY BONI PUERI Škola má dvě koncertní skupiny. Obě tělesa pravidelně vystupují na koncertech a koncertních turné po České republice i v zahraničí, natáčí CD a vystupují v rozhlase a televizi. Výuka vede žáky k volbě adekvátních výrazových prostředků pro interpretaci i obtížných skladeb různých stylů a žánrů. Chlapci intonují svůj part ve vícehlase, orientují se ve struktuře sborové partitury a dějinách hudby. Chlapci, kteří pokračují v II. cyklu, absolvují také komorní zpěv a individuální lekce s korepetitorem.

Informace o činnosti koncertních skupin Boni pueri naleznete na www.bonipueri.cz

TELEFON: +420 608 200 472 • E-MAIL: bonipueri@bonipueri.cz • INTERNET: skola.bonipueri.cz
BONI PUERI - základní umělecká škola, Hradec Králové využívá konektivity